Հնարավո՞ր է արդյոք չեղարկել պատվերը
  • Ինչպես «Pick up», այնպես էլ «Առաքում» ծառայության դեպքում Օգտատերը կարող է անձամբ չեղարկել պատվերը «Չեղարկել պատվերը» կոճակի օգնությամբ՝ պատվերը դնելու պահից սկսած առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում:
  • «Pick up» ծառայության դեպքում պատվերն ավտոմատ կչեղարկվի, եթե Օգտատերն ուշանա իր կողմից նախապես նշված օրը իր պատվերը վերցնելու՝ մինչև ֆիրմային խանութի աշխատանքային օրվա ավարտը:
Թղթյա տոպրակ փոքր

Թղթյա տոպրակ փոքր

500 դրամ / հատ

View all results