Հետադարձ կապ

«Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ 
Հասցե՝ 0061, ք. Երևան, Մասիսի փ. 31, Հայաստանի Հանրապետություն
E-mail: [email protected]

Վաճառքի բաժին՝ (+37410) 44 56 63
E-mail: [email protected]

Միջազգային կապերի և
մատակարարման բաժին՝
(+37410) 44 56 33
E-mail: [email protected]
Fax: (+37410) 44 99 01

Կադրերի բաժին՝ (+37410) 44 63 34
E-mail: [email protected]

Որակի և վերահսկողության բաժին՝
(+37410) 44 44 11
E-mail: [email protected]

Արտահանման բաժին՝
(+37410) 44 63 07
E-mail: [email protected]